Opdrachten NCRK

De NCRK is belast met de hiernavolgende opdrachten:

 

De Commissie oefent tevens toezicht uit op de tenuitvoerlegging van de voorstellen en aanbevelingen van het Comité voor de Rechten van het Kind en kan in dat verband (niet-bindende) adviezen uitbrengen aan de bevoegde overheden.
 
Ook kan ze advies verstrekken met betrekking tot ontwerpen van internationaal Verdrag en Protocol, zodra deze invloed hebben op de rechten van het kind.

Externe evaluatie van de werking van de NCRK:

Een externe evaluatie werd met het oog op een optimalisering van de werking van de NCRK uitgevoerd van september 2011 tot 31 maart 2012.

De evaluatie werd via een openbare aanbesteding toevertrouwd aan Lentic, een onderzoekscentrum aan de Universiteit van Luik dat zich toespitst op organisatorische innovatieprocessen (www.lentic.be).  Lentic vormde in het kader van deze evaluatie een tijdelijke associatie met het Centrum voor sociologisch onderzoek van de K.U. Leuven (CESO - www.soc.kuleuven.be/ceso), onderzoeksdomein arbeids- en organisatiesociologie. 

Meer uitleg over de doelstellingen en methodologie van de evaluatie gaat in de definitieve offerte .

Meerdere leden van de NCRK namen in de vorm van een interview of deelname aan de focusgroep actief deel aan de evaluatie. We danken hen voor hun medewerking.

De resultaten van de evaluatie en het politiek plan van aanpak voor de hervorming van de Commissie zullen tijdens de plenaire zitting van 25 juni 2012 worden toegelicht.