Rapporten over kinderen

Belgische rapporten over het VN-Kinderrechtenverdrag

1.  Nationale rapporten

  • initieel IVRK rapport

rapport NL - FR
list of issues FR - EN
written replies FR - EN

  • tweede IVRK rapport

rapport NL - FR
bijlagen NL - FR
list of issues FR - EN
written replies FR - EN

  • gecombineerd derde en vierde IVRK rapport (15/07/2008 - voorstelling 02/06/2010)

rapport NLFR - D
bijlagen NL - FR
list of issues FR - EN
written replies NL - FR - EN
extra bijlage – illustratie voorlopige realisatie doelstellingen voor de toekomst

Summary records van het V.N.-Kinderrechtencomité over de bespreking op 2 juni 2010 van het Belgische IVRK- en OPSC-rapport

        Verslag NCRK van de voorstelling voor het V.N.-Kinderrechtencomité

  • OPAC rapport (voorstelling 15/05/2006)

rapport FR - EN
list of issues FR - EN
written replies FR - EN

  • OPSC rapport (21/07/2009 - voorstelling 02/06/2010)

rapport NLFR - D
bijlagen NL - FR
list of issues FR - EN
written replies NL - FR - EN 

Summary records van het V.N.-Kinderrechtencomité over de bespreking op 2 juni 2010 van het Belgische IVRK- en OPSC-rapport

Verslag NCRK van de voorstelling voor het V.N.-Kinderrechtencomité

Klik hier om alvast per slotbeschouwing een overzicht te krijgen van:
- doelstellingen voor de toekomst uit het Belgische IVRK- en OPSC-rapport die erbij aansluiten
- relevante (inter)nationale bevelingen, en
- meer toelichting bij de interpretatie van de slotbeschouwing.

  •  gecombineerd vijfde en zesde IVRK rapport, met inbegrip van OPAC en OPSC (14/07/2017 - voorstelling voorzien voor sessie februari 2019)

    De NCRK heeft een rapportagesjabloon uitgewerkt dat zal bijdragen tot de redactie van het volgende periodieke IVRK-rapport van België. Dit sjabloon waarborgt een uniforme benadering door de verscheidene entiteiten, vertrekkend van de rechten van het kind.

2.  Rapporten andere instanties

Andere Belgische rapporten